Sản phẩm led

Thực tập Vi Xử Lý | Mô phỏng, giải thích chương trình đếm sản phẩm hiển thị 4 led 7 đoạn

Dung Duong Tien ĐỀ BÀI:
Trên kit thí nghiệm sử dụng các module cảm biến đếm sản phẩm, 4 led 7 đoạn và các nút nhấn START, UP, MOD.
– Ban đầu bốn led 7 đoạn hiển thị số 0F–, hệ thống đếm sản phẩm chưa hoạt động (1 điểm).
– Khi nhấn nút Start thì mạch đếm sản phẩm bắt đầu hoạt động. Số đếm tối đa của mạch đếm sản phẩm là 15. Khi vượt qua 15 nó sẽ quay về 1. Giá trị sản phẩm đếm được hiển thị trên 2 led 7 đoạn bên phải, hai led bên trái hiển thị chữ “ON” (4đ).
– Khi nhấn nút UP, hệ thống đếm sản phẩm dừng, hai led 7 đoạn bên trái hiển thị chữ UP. Hai led 7 đoạn bên phải đếm lên từ 00 đến giá trị sản phẩm đếm được. Sau đó hệ thống đếm sản phẩm được cho phép trở lại. (3điểm).
– Khi nhấn MOD, Hệ thống đếm sản phẩm dừng. Hai led bên phải nhấp nháy giá trị sản phẩm đếm được đúng bằng số giá trị nó đang hiển thị. Hai led bên trái hiển thị chữ “OF” (2 điểm).

Nguồn: https://ledso1.vn/

Xem thêm: https://ledso1.vn/led-solution/san-pham-led/

Recommended Posts

1 Comment

  1. Phạm Minh Tuấn

    Anh cho em xin mã lớp classroom dc ko ạ! Em cũng học ute ạ!

Leave A Comment