Recommended Posts

2 thoughts on “THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1/6-5/6 | APP TRENDTRADER – BẠN ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÀ ĐẦU TƯ

  1. Diep Nguyen

    Theo Điệp thì VPB đang ở chân sóng 4 & sẽ vào sóng 5 mở rộng. Bạn phân tích lại VPB xem có đúng không?

  2. Van Hieu Nguyen

    Rất hữu ích

Leave A Comment