Thẻ: Thanh Cong

App đầu tư

TẬP 1: PHÂN TÍCH CƠ BẢN Chứng Khoán – Tìm hiểu Công Ty và Thị Trường

Ờ thì chúng ta cùng nói về phân tích cơ bản 😀 🔥🔥 Fireant 🔥🔥 website: fireant.vn IOS: Android : Mời mình ly bạc sỉu ☕MOMO 0918032992 ☕ mình sẽ uống hoặc mình sẽ donate vào thị trường chứng khoán 🤡 INSTAGRAM: FACEBOOK: TIKTOK: Những nơi mình đang “đầu tư”: 👉👉 Finhay: 👉👉Tikop: 👉👉 Fmarket: […]

Thanh Cong - TC