Thẻ: Mạch đếm

Thiết kế mạch led

Mạch Điện Tử Căn Bản #17. Vừa Ổn Áp Vừa Tăng Cường Sức Mạnh Dòng Điện Là Có Thật| Mạch Đệm Dòng

Mạch Điện Tử Căn Bản #16. Không Lo Nguồn Điện Chập Chờn Đã Có “Nó” Ổn Định| Mạch Ổn Áp Tuyến Tính Bài học này hướng dẫn các bạn xây dựng mạch đệm tín hiệu hay còn gọi là mạch đệm dòng, mạch đệm , mạch lặp tín hiệu. Mạch điện này sử dụng ic […]