Recommended Posts

2 thoughts on “Những di chứng nguy hiểm do COVID-19 gây ra | VTV4

  1. Hương Đinh

    Xơ phổi, viêm phổi, thuyên tắc động mạch phổi có phải đều gây khó thở

  2. Minh Nguyễn

    Quá nguy hiểm mong mọi người dù đã tiêm hay chưa tiêm cũng cần nêu cao ý thức phòng bệnh tuân thủ theo khuyến cáo 5k của bộ yte

Leave A Comment