Recommended Posts

2 thoughts on “Mạch đếm sản phẩm

  1. ngoc son dang

    cho minh xin so do nguyen ly voi linh kien dc hok ban ! [email protected] thank nhieu ha

  2. Hoang Nam

    b cho mình xin danh sách các linh kiện và mạch in dc ko b. gmail của mình là :hoangnam.9×[email protected] thank you !

Leave A Comment