Recommended Posts

2 thoughts on “Mạch đếm sản phẩm MOD 100

  1. NERØ

    ngon

  2. Đại Thánh

    Bác cho e xin mạch in sơ đồ nguyên lý vs lắp ráp . [email protected]
    Thanks bác

Leave A Comment