Recommended Posts

2 thoughts on “Mạch đếm sản phẩm dùng 89s52

  1. nguyen quangvinh

    cho mình xin code với mô phỏng trên protus ạ. mail: [email protected]

  2. Điện tử Công nghiệp

    Mình xin code, va nguyên lý và mạch ạ [email protected]

Leave A Comment