Recommended Posts

2 thoughts on “Mạch cảm biến dùng Led hồng ngoại, IC lm324, IC NE555

  1. Trung Lê Phong

    cấp nguồn vào đâu đấy hả bạn ?

  2. lê hữu tài

    Đầu tư camera đi thầy 🙂

Leave A Comment