Sản phẩm led

Mạch đo khoảng cách | sử dụng led thu, phát hồng ngoại và ic

ĐiệnTử Quang Thắng Mạch này ứng dụng rộng rãi, các bạn sinh viên làm đồ án, thiết kế robot, củng như trong đời sống như, cảm biến tránh vật cản cho robot hút bụi , chống trộm, đầu thẻ. Đăng ký kênh để xem được nhiều hơn nhé

Nguồn: https://ledso1.vn/

Xem thêm: https://ledso1.vn/led-solution/san-pham-led/

Recommended Posts

2 thoughts on “Mạch đo khoảng cách | sử dụng led thu, phát hồng ngoại và ic

  1. GAME & MUSIC tv

    hướng dẫn cho đã éo có sơ đồ mô phỏng

  2. Tran Thien

    Có thể chia sẻ mạch giúp mình k ah?

Leave A Comment