Sản phẩm led

Hướng dẫn làm mạch thu phát hồng ngoại

Huynh Kaka Hướng dẫn làm mạch thu phát hồng ngoại dùng led phát led thu

Nguồn: https://ledso1.vn/

Xem thêm: https://ledso1.vn/led-solution/san-pham-led/

Recommended Posts

2 thoughts on “Hướng dẫn làm mạch thu phát hồng ngoại

  1. Nam Phạm

    Dok dùng ic gì vậy ban

  2. Tuấn Tú Lê

    cái này làm ntn vậy bạn, bạn có thể chỉ cho mình đc k, vs mình dùng ở kc xa thì có đc k nhỉ

Leave A Comment