Recommended Posts

3 thoughts on “DEMO MẠCH ĐẾM SẢN PHẨM BẰNG LED HỒNG NGOẠI….Hà Kunfc

  1. Bình Lê Văn

    b cho mình xin cái code đc k vậy

  2. Vũ Hà

    Đợt đó mình làm để bảo vệ môn học đó b à..

  3. Nguyễn Gia Quân Official

    ngon quá bạn đã có ý định thương mại hóa nó chưa

Leave A Comment