Sản phẩm led

Đếm sản phẩm sử dụng cảm biến phát hiện vật cản dùng vi điều khiển 8051

DITROLAB - Trọng Trần Bài tập tiểu luận vi điều khiển 8051
video demo thực hiện đếm sản phẩm
code trên ngôn ngữ asm
[email protected]
Code and mô phỏng:

Nguồn: https://ledso1.vn/

Xem thêm: https://ledso1.vn/led-solution/san-pham-led/

Recommended Posts

1 Comment

  1. Vinh Hoàng

    minh muon mua mach chi dem nguoi đi qua ko đém xe đc ko ll minh 0985335585

Leave A Comment