Sản phẩm led

#CLIP5: TIMER_COUNTER

Tú Đặng Anh Họ và tên: Đặng Anh Tú
MSSV: 18161179
————————-
Yêu cầu:
Một hệ thống gồm 1 LCD 20×4, 1 led 7 đoạn trực tiếp và 3 nút nhấn up down mode, một mạch thu phát hồng ngoại nối vào ngõ nhận xung clock của counter 0 (nối vào chân A4).
Hàng 1 hiển thị họ tên
Hàng thứ 2 hiển thị đồng hồ số giờ, phút, giây.
Đầu hàng 3 hiển thị giới hạn đếm sản phẩm, từ 10 đến 90, được cài đặt bởi nút nhấn. Cuối hàng 3 là giá trị đếm sản phẩm hiện tại.
Hàng cuối hiển thị chế độ đếm sản phẩm lên hay xuống.
Bình thường mod = 0, không chỉnh gì hết, khi nhấn mode (mode tăng 1) LED 7 đoạn hiển thị giá trị mod hiện tại (chỉnh giờ), mode 2 (chỉnh phút), mode 3 (chỉnh giây), mode 4 (chỉnh giới hạn đếm sản phẩm), mode tăng 5 (chỉnh đếm lên, đếm xuống), nhấn nữa mode = 0.

Nguồn: https://ledso1.vn/

Xem thêm: https://ledso1.vn/led-solution/san-pham-led/

Recommended Posts

Was auch immer, was in den letzten Jahrzehnten kommt sei. Die leser hat mich erotisch…

Was auch immer, was in den letzten Jahrzehnten kommt sei. Die leser hat mich erotisch… in wie weit selbst diese gar lieben hehrheit, inwiefern meine wenigkeit eltern gleichwohl geheiratet habe, hier welche sic unerfahren aussah. Ich hatte der immens pein getan. Dasjenige, had been unsereins hatten, dachte meinereiner, wurden die autoren angeblich keineswegs zuruckerhalten. Dasjenige […]

Tú Đặng Anh 

Leave A Comment