Sản phẩm led

#CLIP5: TIMER_COUNTER

Tú Đặng Anh Họ và tên: Đặng Anh Tú
MSSV: 18161179
————————-
Yêu cầu:
Một hệ thống gồm 1 LCD 20×4, 1 led 7 đoạn trực tiếp và 3 nút nhấn up down mode, một mạch thu phát hồng ngoại nối vào ngõ nhận xung clock của counter 0 (nối vào chân A4).
Hàng 1 hiển thị họ tên
Hàng thứ 2 hiển thị đồng hồ số giờ, phút, giây.
Đầu hàng 3 hiển thị giới hạn đếm sản phẩm, từ 10 đến 90, được cài đặt bởi nút nhấn. Cuối hàng 3 là giá trị đếm sản phẩm hiện tại.
Hàng cuối hiển thị chế độ đếm sản phẩm lên hay xuống.
Bình thường mod = 0, không chỉnh gì hết, khi nhấn mode (mode tăng 1) LED 7 đoạn hiển thị giá trị mod hiện tại (chỉnh giờ), mode 2 (chỉnh phút), mode 3 (chỉnh giây), mode 4 (chỉnh giới hạn đếm sản phẩm), mode tăng 5 (chỉnh đếm lên, đếm xuống), nhấn nữa mode = 0.

Nguồn: https://ledso1.vn/

Xem thêm: https://ledso1.vn/led-solution/san-pham-led/

Recommended Posts

Leave A Comment