Sản phẩm led

Clip 5: Counter – Timer

Nguyễn Quốc Khánh Họ và tên: Nguyễn Quốc Khánh
MSSV: 19151140
————————-
Yêu cầu:
Một hệ thống gồm 1 LCD 20×4, 1 led 7 đoạn trực tiếp và 3 nút nhấn up down mode, một mạch thu phát hồng ngoại nối vào ngõ nhận xung clock của counter 0 (nối vào chân A4).
Hàng 1 hiển thị họ tên
Hàng thứ 2 hiển thị đồng hồ số giờ, phút, giây.
Đầu hàng 3 hiển thị giới hạn đếm sản phẩm, từ 10 đến 90, được cài đặt bởi nút nhấn. Cuối hàng 3 là giá trị đếm sản phẩm hiện tại.
Hàng cuối hiển thị chế độ đếm sản phẩm lên hay xuống.
Bình thường mod = 0, không chỉnh gì hết, khi nhấn mode (mode tăng 1) LED 7 đoạn hiển thị giá trị mod hiện tại (chỉnh giờ), mode 2 (chỉnh phút), mode 3 (chỉnh giây), mode 4 (chỉnh giới hạn đếm sản phẩm), mode tăng 5 (chỉnh đếm lên, đếm xuống), nhấn nữa mode = 0.

Nguồn: https://ledso1.vn/

Xem thêm: https://ledso1.vn/led-solution/san-pham-led/

Recommended Posts

2 thoughts on “Clip 5: Counter – Timer

 1. Vũ Anh

  Mình kéo cả lò vào sub cho thầy 🔥🔥🖤

 2. Nguyễn Quốc Khánh

  Xin lỗi Thầy và các bạn. Trong lúc làm em có một số lỗi sai gây ra đồng hồ chạy không đúng thời gian thực.
  Fix lỗi đồng hồ chạy sai thời gian thực:
  – Lỗi 1 (20:35) : sửa dòng 25 thành setup_timer_1(t1_internal|t1_div_by_8);
  – Lỗi 2 (24:20): thêm vào set_timer1(3036); ở dòng 15

Leave A Comment