Sản phẩm led

BÀI TẬP ĐẾM SẢN PHẨM HIỂN THỊ LED ĐOẠN VÀ KẾT HỢP MA TRẬN PHÍM ĐIỀU KHIỂN

Mr Khẩu Trang Hiểu về hoạt động đếm sự kiện của timer 0
Hiểu về hoạt động của ma trận phím
Hiểu được thuật toán nhập dữ liệu từ ma trận phím hiển thị lên led 7 đoạn
Cách các điều khiển timer với các chế độ khác nhau

Nguồn: https://ledso1.vn/

Xem thêm: https://ledso1.vn/led-solution/san-pham-led/

Recommended Posts

39 thoughts on “BÀI TẬP ĐẾM SẢN PHẨM HIỂN THỊ LED ĐOẠN VÀ KẾT HỢP MA TRẬN PHÍM ĐIỀU KHIỂN

 1. Zodiac

  Lớp: TTVXL_07 Sáng T5 Tiết 1-6

  Tên: Lê Thành Danh

  MSSV:17151176

  Video hướng dẫn rất hay và chi tiết ạ

 2. Anh Đông Lê Nguyễn

  Lớp TTVXL sáng thứ 5 Họ và tên: Lê Nguyễn Anh Đông MSSV: 19142296 Bài giảng của thầy dễ hiểu và chi tiết.

 3. seven duck

  Lớp TTVX L _ chiều thứ 5

  Họ và tên: Võ Văn Thuận

  MSSV: 19142392

  Bài giảng rất chi tiết và dễ hiểu. Em cảm ơn thầy ạ !

 4. Chi Trương Kim

  Lớp TTVXL, sáng thứ 5_đại trà 07

  Tên: Trương Kim Chi – MSSV: 19142044

  Dạ bài giảng thầy rất hay và dễ hiểu, em cảm ơn thầy vì video bài giảng ạ.

 5. Ngàn Lương Tâm

  Lớp TTVXL_chiều thứ tư tiết 7-12

  Tên: Lương Tâm Ngàn

  MSSV: 19145425

  Video của thầy rất chi tiết,cảm ơn video của thầy ạ.

 6. Đức Sơn Vũ

  Lớp tt vxl chiều thứ 3

  Tên: Vũ Đức Sơn

  Mssv: 17141226

  Thầy giảng rất chi tiết và dễ hiểu. Em không có thắc mắc. Em cảm ơn thầy ạ !

 7. Lê Thanh Vũ

  Lớp TTVXL _ chiều thứ 3

  Họ và tên: Lê Thanh Vũ
  MSSV: 19142419

  Bài giảng của thầy rất chi tiết và dễ hiểu, em cảm ơn thầy ạ

 8. Tuấn Lê Hữu

  Lớp TT VXL -Chiều thứ 4

  Họ và Tên : Lê Hữu Tuấn

  MSSV: 19142267

  Bài giảng của thầy dễ hiểu và chi tiết. Em cảm ơn thầy !

 9. Tín Trần Trọng

  Lớp TTVXL chiều thứ 6

  Họ và tên: Trần Trọng Tín

  MSSV: 19151183

  Thầy giảng rất chi tiết và dễ hiểu. Em không có thắc mắc. Em cảm ơn thầy ạ !

 10. Dũng Nguyễn Trung

  Lớp TTVXL_chiều thứ 6

  Họ và tên:Nguyễn Trung Dũng

  MSSV: 19151105

  Bài giảng rất chi tiết và dễ hiểu. Em chưa có thắc mắc ạ. Em cảm ơn thầy ạ

 11. Văn Đạt

  Lớp TTVXL_chiều thứ 6

  Họ và tên: Nguyễn Văn Đạt

  MSSV: 191
  51114

  Video rất hay và dễ hiểu, em cảm ơn thầy ạ.

 12. Hùng Phạm Lê Tuấn

  ớp TT VXL Sáng T6

  Tên: Phạm Lê Tuấn Hùng

  Mssv 19151129

  Bài giảng hay và dễ hiểu. Em cảm ơn thầy ạ

 13. Ngọc Nhi Đoàn

  Lớp TT VXL CL 15 Sáng T6
  Tên: Đoàn Ngọc Nhi
  Mssv 19151158
  Bài giảng hay và dễ hiểu. Em cảm ơn thầy ạ

 14. Lê Văn Lộc

  Lớp: TTVXL_08 Chiều thứ 5

  Tên: Lê Văn Lộc

  MSSV: 19142337

  Bài giảng rất hay, chi tiết và dễ hiểu ạ! Em cảm ơn thầy ạ!

 15. Vu Van Tien

  Lớp TT Vi xử lý sáng thứ 5

  Họ & Tên: Vũ Văn Tiến

  MSSV: 19142046

  Dạ thầy giảng rất hay ạ.

 16. Văn Vương Tăng

  Lớp chiều thứ 5
  Nguyễn Thành Luân
  MSSV: 19142421
  Cảm ơn thầy. Bài giảng rất dễ hiểu ạ.

 17. Minh Hải Phan

  Lớp TT Vi xử lý sáng thứ 5

  Họ & Tên: Phan Minh Hải

  MSSV: 19142303

  Dạ thầy giảng rất hay ạ.

 18. Khánh Duy

  Lớp TTVXL chiều thứ 3

  Họ và tên: Đào Ngọc Duy Khánh

  MSSV: 18142311

  Thầy giảng rất chi tiết và dễ hiểu. Em cảm ơn thầy ạ

 19. Toàn Lê Duy

  Lớp TTVXL chiều thứ 5. Lê Duy Toàn – 19142045. Em xin cảm ơn Thầy về bài giảng ạ, bài giảng rất hay và dễ hiểu

 20. Trung Dương Hoàng

  Lớp TTVXL_sáng thứ 5_đại trà
  Họ và tên: Dương Hoàng Trung_MSSV: 19142407
  Bài giảng của thầy rất chi tiết và dễ hiểu, em cảm ơn thầy ạ

 21. Phan Chung Thành

  Lớp TT-VXL chiều thứ 5
  SV: Phan Chung Thành, MSSV: 16141278.
  Dạ video rất chi tiết và dễ hiểu ạ. Em cảm ơn thầy ạ.

 22. Nhật Nam Trương

  Lớp chiều thứ 4 – TT VXL
  Tên: Trương Nhật Nam
  Mssv: 19142197
  Cảm ơn bài giảng của thầy ạ!

 23. Win Đặng Xuân

  Lớp TTVXL chiều thứ 3

  Họ và tên: Đặng Xuân Win

  MSSV: 19142430

  Dạ em cảm ơn thầy, bài giảng rất dễ hiểu và chi tiết

 24. Tân Phan Thanh

  Lớp TTVXL chiều thứ 4

  Họ và tên: Phan Thanh Tân

  MSSV: 19142231

  Bài giảng chi tiết dễ hiểu, em cảm ơn thầy nhiều ạ.

 25. Tăng Hồng Ngọc

  Lớp TT VXL -Chiều thứ 4

  Họ và Tên :Tăng Hồng Ngọc

  MSSV: 19142202

  Bài giảng của thầy dễ hiểu và chi tiết. Em cảm ơn thầy !

 26. Võ Hạnh Đông

  Lớp TTVXL_chiều thứ 6

  Họ và tên: Võ Hạnh Đông

  MSSV: 191
  51115

  Bài giảng rất hay và dễ hiểu. Em cảm ơn thầy ạ !

 27. Trần Thị Cẩm Thu

  Lớp TTVXL chiều thứ 6

  Họ và tên: Trần Thị Cẩm Thu

  MSSV: 19151180

  Thầy giảng rất chi tiết và dễ hiểu. Em cảm ơn thầy ạ !

 28. An Đặng Thái

  Lớp TT Vi xử lý chiều thứ 6

  Họ & Tên: Đặng Thái An
  MSSV: 19151319
  Dạ thầy giảng rất hay ạ.

 29. minh phạm

  Lớp TTVXL sáng thứ 6

  Họ và tên:Phạm Đặng Công Minh

  MSSV: 19151156

  Bài giảng rất hay và dễ hiểu. Em cảm ơn thầy ạ !

 30. Long Phạm Hoàng

  Lớp: TTVXL SÁNG T6

  Tên: PHẠM HOÀNG LONG

  MSSV: 19151150
  CẢM ƠN THẦY VỀ BÀI GIẢNG, RẤT DỄ HIỂU Ạ!

 31. Loc Nguyen

  Lớp TTVXL sáng thứ 6

  Họ và tên: Nguyễn Hữu Lộc
  MSSV: 19151320

 32. Tiến Đặng Thanh

  Lớp TTVXL-08 chiều thứ 5
  Đặng Thanh Tiến 19142393
  Video bài giảng hay và chi tiết ạ

 33. ĐẠT MODEL CAR

  Lớp TTVXL chiều thứ 6

  Họ và Tên: Lương Minh Đạt

  MSSV: 19151110

  Bài giảng chi tiết dễ hiểu.

  Em cảm ơn thầy

 34. Duy Phan Anh

  Lớp TTVXL_16_chiều thứ 6

  Họ và tên: Phan Anh Duy

  MSSV: 191
  51106
  Bài giảng rất hay và dễ hiểu. Em cảm ơn thầy ạ !

 35. Nguyễn Thành Long

  Lớp TTVXL chiều thứ 5

  Họ và tên: Nguyễn Thành Long

  MSSV: 19142335

  Bài giảng rất hay và dễ hiểu. Em cảm ơn thầy ạ !

 36. Nhân Lê Đình

  Lớp: TTVXL_08 Chiều thứ 5
  Tên: Lê Đình Nhân
  MSSV: 19143448
  Video bài giảng chi tiết, dễ hiểu. Em cảm ơn thầy ạ!

 37. Hoàng Nhân Tô

  lớp chiều t5, SV: Tô Hoàng Nhân, MSSV: 19142349. Bài giảng rất hay và dễ hiểu ạ, em cảm ơn thầy ạ.

 38. Vững Phạm

  Lớp TTVXL chiều thứ 5

  Họ và tên: Phạm Huỳnh Vững

  MSSV: 18151263

  Bài giảng rất hay và dễ hiểu. Em cảm ơn thầy ạ !

 39. Tiến Đoàn Nguyễn Minh

  Lớp TTVXL chiều thứ 5

  Họ và tên:Đoàn Nguyễn Minh Tiến

  MSSV: 19142040
  Dạ thầy cho em hỏi là phần nút bấm có cần làm ngắt uart để nhận phím bấm khi đang trong khoảng delay của chớp tắt khi giá trị sản phẩm = giá trị đặt k ạ?
  Em cảm ơn thầy!

Leave A Comment