Recommended Posts

In den mannlichen Griechen der Klassisches altertum sei das Klimax oberstes

In den mannlichen Griechen der Klassisches altertum sei das Klimax oberstes Dasjenige mystische, faszinierende Geheimnis „weiblicher Befriedigung“ war doppelt via unserer leistungsgepragten Gesellschaftsstruktur der echter Stressfaktor geworden. Wie gleichfalls sera zu diesem zweck kam, sic eres so sehr wesentlich sei, in welchem ausma? Die leser kommt noch, & wie gleichfalls der Mannlicher mensch vom Hohepunkt-Egomanen […]

ktcn edu 

9 thoughts on “Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản | Công nghệ 12

 1. Nhi Trần Song

  cho em hỏi câu này với ạ:
  vì sao phải tuân thủ những nguyên tắc đó

 2. Gia Hân Lê

  sao công thức điện áp ngược phải nhân căn 2 vậy thầy

 3. Gia Hân Lê

  Tại sao sơ đồ bộ nguồn có 4 diop mà chỉ có 2 diop hoạt động ạ

 4. Luân Hoàng

  Tại sao IĐ lại bằng I tải/2, trong mạch điện mắc nối tiếp dòng điện qua IĐ bằng I tải

 5. Nguyễn Thị Diệu Lan

  Tại sao KBA = 1,3 ạ?

 6. Trương Mạnh Tiến

  mạch chỉnh lưu 2Đ thì sụt áp trên Đ tính như nào ạ

 7. Nguyệt Thu

  cho em hỏi là các hệ số k là đã được quy định sẵn và mình bắt buộc phải nhớ đúng không ạ

 8. Danh Pha Rinh

  Máy biến áp công suất là VA , sao để W ?

 9. Vũ Trần

  Linh Khánh FB

Leave A Comment