Tác giả: VN Uptrend

App đầu tư

Đầu tư chứng khoán theo tiêu chuẩn Canslim

Camslim là tiêu chuẩn chọn lọc cổ phiếu được phát triển bởi William O’Neil – người sáng lập ra tờ Investor’s Business Daily và giới thiệu trong cuốn sách: Làm giàu từ chứng khoán (How to make money in stock market). Phương pháp chọn mua chứng khoán này bao gồm cả phân tích cơ bản […]