Tác giả: Chứng Khoán TTC

App đầu tư

Hướng dẫn chơi chứng khoán ẢO trước khi mở tài khoản đầu tư thật – Sàn CK ảo mô phỏng theo sàn thật.

Nhóm zalo cộng đồng ĐỂ bắt đầu đầu tư chứng khoán bạn cần 1 tài khoản chứng khoán ở công ty chứng khoán. trong video trước m đã hướng dẫn các bạn mở 1 tài khoản chứng khoán. Tiếp theo bạn cần chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán để có thể mua cổ phiếu […]

Tú Đoàn